საიტის პუბლიკაცია

ეს საიტი გამოქვეყნებულია კომპანია SYKIO-ს მიერ, რომლის კაპიტალი შეადგენს 70,600 ევროს. კომპანიის ოფისი მდებარეობს შემდეგ მისამართზე: 8 Paul Cézanne-ის ქ., 93360 NEUILLY-PLAISANCE, საფრანგეთი. კომპანია დარეგისტრირებულია ბაბინის კომპანიების და ვაჭრობის რეესტრში ნომრით: SIRET 488183039 00079 – NAF Code 7022Z – NII FR 61488183039.

ტელეფონი: +33 (0)1 84 21 10 10

გამომცემლობის დირექტორი: დიდიერ ჰუმბერტი

საიტის ჰოსტინგი

AWS

აღნიშნული საიტი ექვემდებარება ფრანგულ და საერთაშორისო კანონმდებლობას საავტორო და ინტელექტუალურ საკუთრებაზე. ყველა რეპროდუცირების უფლება დაცულია, მათ შორის იკონოგრაფიული და ფოტოგრაფიული დოკუმენტებიც.